*** Ahlan wa Sahlan di Majalah Shafa online ***
=======================================================================

Thursday, 4 December 2014

Kata Sambutan

Posted by Unknown On 08:33 No comments
Sambutan Ketua Yayasan


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah تعالى . Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Muhammad صلى الله عليه وسلم, beserta keluarga dan para pengikutnya. Amma ba’du:

Kegembiraan sungguh terasa di hati,
dengan hadirnya nikmat Allah تعالى kepada Yayasan al-Sofwa berupa kesempatan untuk ikut andil menebar ilmu syar’i melalui majalah Shafa edisi Perdana kali ini, yang insya Allah akan diikuti dengan edisi-edisi selanjutnya.

Mudah-mudahan, melalui media ini, kaum muslimin dapat menambah khazanah ilmiah dan mendapatkan taufiq dari Allah تعالى untuk mengamalkan setiap kebaikan yang telah diketahuinya. 

Kami memohon kepada Allah تعالى, semoga teman-teman kami di Yayasan al-Sofwa yang telah andil dalam penerbitan majalah ini –pada khususnya- mendapatkan taufik dari-Nya sehingga tetap dapat menyuguhkan kepada pembaca ilmu agama yang mulia ini dan beberapa informasi yang bermanfaat lainnya. Allahumma Aamin.

Akhir kata, hanya kepada Allah تعالى semata kami memohon kemudahan dalam upaya sederhana ini, semoga Dia berkenan memberi keberkahan kepada kita semua. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


Jakarta, 1 Juni 2014 M / 3 Sya'ban 1435 H

Ketua Yayasan al-Sofwa

Abu Bakar Muhammad Altway

0 comments:

Post a Comment

Komentar Anda kami akan tampilkan setelah moderasi, terima kasih.

Pencarian