*** Ahlan wa Sahlan di Majalah Shafa online ***
================================================================================

Thursday, 4 December 2014

Kata Sambutan

Posted by Majalah Shafa On 08:33 No comments
Alhamdulillah, Segala puji hanya bagi Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Muhammad, beserta keluarga dan para pengikutnya. Amma ba’du:

Kegembiraan sungguh terasa di hati, dengan hadirnya nikmat Allah kepada Yayasan al-Sofwa berupa kesempatan untuk ikut andil menebar ilmu syar’i melalui majalah Shafa edisi Perdana kali ini, yang insya Allah akan diikuti dengan edisi-edisi selanjutnya. 

Mudah-mudahan, melalui media ini, kaum muslimin dapat menambah khazanah ilmiah dan mendapatkan taufiq dari Allah untuk mengamalkan setiap kebaikan yang telah diketahuinya. 

0 komentar:

Post a Comment

Komentar Anda kami akan tampilkan setelah moderasi, terima kasih.

Pencarian