*** Ahlan wa Sahlan di Majalah Shafa online ***
================================================================================

Thursday, 7 May 2015

Setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq memutuskan diri masuk islam. Ia pun sangat bersemangat dalam berdakwah kepada islam. Bahkan berkat seruannya itu, beberapa orang dari kaumnya memutuskan diri masuk islam, yaitu Utsman bin Affan, Al-Umawy, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqash dan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka ini termasuk orang-orang yang pertama masuk islam dan disusul oleh kawanan yang lain, seperti Bilal bin Rabbah, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, Abu Salamah bin Abdul Asad dan masih banyak lagi. Golongan ini dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun, .... Baca Selengkapnya ↴↴

0 komentar:

Post a Comment

Komentar Anda kami akan tampilkan setelah moderasi, terima kasih.

Pencarian