*** Ahlan wa Sahlan di Majalah Shafa online ***
================================================================================

Monday, 5 September 2016


Hutang wajib dilunasi dan tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya. Siapa yang dengan sengaja menunda-nunda pelunasan hutang, padahal ia mampu dan sudah jatuh tempo, maka ia berdosa. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam (artinya): “Menunda pembayaran (utang) bagi orang yang mampu adalah kezaliman, jika (hutang) salah seorang dari kalian dipindahkan kepada orang yang kaya, maka terimalah (pemindahan hutang itu).” (HR. Bukhari no. 2400)

0 komentar:

Post a Comment

Komentar Anda kami akan tampilkan setelah moderasi, terima kasih.

Pencarian