*** Ahlan wa Sahlan di Majalah Shafa online ***
================================================================================

Tuesday, 2 May 2017


Ibnul Qayyim berkata, “Tingkatan jujur yang paling tinggi ialah tingkatan shidiqiyah, yaitu ketundukan yang sempurna kepada Rasulullah disertai kesempurnaan ikhlas kepada yang mengutusnya (Allah).”


0 komentar:

Post a Comment

Komentar Anda kami akan tampilkan setelah moderasi, terima kasih.

Pencarian